Geplaatst: maandag 3 september 2012

Inflatie of deflatie: to be or not to be?

Er is een niet aflatend academisch debat gaande tussen economen van de verschillende scholen of we nu inflatie of deflatie aan de hand hebben. En eerlijk gezegd denk ik dat ze beiden gelijk hebben en dat beiden staan te gebeuren. En de sleutel hiertoe is tijd en timing. Het wetmatig natuurlijke en logische gevolg van een recessie is deflatie. Dit op zijn beurt is weer het gevolg van dalende prijzen van bezittingen en het snoeien in de uitgaven. Maar de regeringen hebben tot nu toe op recessies gereageerd door inflatoire uitgave programma’s zoals de pakketten aan stimulatie regelingen. Deze twee geweldige krachten zijn in een voortdurende strijd gewikkeld en als resultaat hiervan zien we zowel tegelijkertijd in- als deflatie, maar in verschillende delen van de economie.

http://www.munknee.com/wp-content/uploads/2009/10/Inflation_Deflation2.jpg

Het grootste deel van de ontwikkelde wereld verkeert momenteel in een fase van geen resp. zeer langzame groei of recessie. Als je dat combineert met een terugdringen van de private sector dan is het gevolg daarvan deflatie. De omloopsnelheid van geld is dalende en de banken blijven eenvoudigweg op hun geld zitten.

Wat komt er nu aan: inflatie of deflatie?

Op dit ogenblik maken vele regeringen ter wereld ruim gebruik van de mogelijkheid om geld te lenen tegen uiterst lage rentetarieven. Als eerste liep Griekenland tegen dit probleem aan, maar werd al snel gevolgd door Spanje, Italië, Ierland en Portugal. Misschien zelfs is Frankrijk binnenkort wel aan de beurt, maar er zijn ook nog andere landen. De kans is groot dat bijv. ook Japan dit zal overkomen. Zelfs de Verenigde Staten zullen tegen dit probleem aanlopen, als ze er niet in slagen de tekorten terug te dringen. Zonder gemakkelijk toegankelijk krediet zullen de uitgaven moeten dalen. Dit is wat er in Europa speelt en werkt deflatie in de hand. Aan de andere kant zullen we er ook terdege rekening mee moeten houden dat de FED met nieuwe programma’s komt en geld zal gaan drukken bij een verdere afname van economische groei. Ze hebben al bewezen dat ze in staat zijn en de wil hebben tot het opkopen van US treasuries, op het moment dat de kooplust voor de US bonds zou afnemen. Dit werkt inflatie in de hand, maar zal niet tot een inflatieschok leiden. Want die schok komt pas als de omloopsnelheid van het geld weer gaat toenemen. Dit proces heeft zijn tijd nodig en het kan best zijn dat vele inflatie haviken en goud bugs teleurgesteld worden, want dit kon nog wel eens jaren duren.

Wat te doen in zo’n beweeglijke en onzekere markt?

Ongetwijfeld heeft u gehoord dat banken niet of nauwelijks geld uitlenen, maar stel u eens voor als ze dat wel zouden doen. Dan zou in no-time de inflatie gierend uit de hand lopen. Zolang de omloopsnelheid van geld dalend is, kunnen centrale banken ermee wegkomen grote bedragen aan geld bij te drukken. Maar op het moment dat de omloopsnelheid van het geld toeneemt, zullen we al heel snel geconfronteerd worden met een inflatieschok. Deze veldslag tussen inflatie en deflatie veroorzaakt een onrustige markt. Aandelen bewegen zich voornamelijk zijwaarts en grondstoffen en risicovol bezit beleven korte uitbarstingen - oplevingen en dalingen. Maar ook dit soort markten kunnen nog vele kansen bieden.

Goud heeft in het verleden aangetoond het goed te doen tijdens zowel perioden van deflatie als inflatie en er is geen reden om aan te nemen dat het deze keer anders zal zijn. Het laatste jaar is de prijs van goud weliswaar niet veel van zijn plaats gekomen, maar daar staat tegenover dat het al 11 jaar aan een behoorlijke opmars bezig is. Het toonde zijn veerkracht tijdens de crisis van 2008 en is ook nog eens een keer het middel bij uitstek om koopkrachtwaarde te behouden. De geschiedenis bewijst dat in voldoende mate. Ook zal het geld drukken door de centrale banken ongetwijfeld leiden tot de creatie van nieuwe bubbels. Want dat nieuwe geld verspreidt zich niet gelijkmatig door de hele economie. Het heeft de neiging naar bepaalde sectoren van de economie te gaan en zal daar nieuwe boom en bust cycles creëren. Het is moeilijk om precies aan te geven waar de nieuwe bubbel zal ontstaan. Er is zelfs een heel goede kans dat ook goud ooit in een bubbel verzeild zal raken. Maar voordat het zover is, zal de inflatie nog enorm moeten stijgen en het sentiment rond goud zal eerst nog moeten veranderen. In de tussentijd lijkt het me goed voor iedere investeerder om te verwegen goud in zijn portefeuille op te nemen, maar ook cashgeld aan te houden en alert te zijn op de kansen die zich nog voor zullen doen.

Bron: Contrarian Investor

Deel dit artikel op NUjij.nl
comments powered by Disqus
Overzicht columns van:
Dick Seegers
11 sep 2012
23 apr 2012
19 apr 2012
16 mar 2012
Redacteuren:
14 artikelen
8 artikelen
2 artikelen
15 artikelen
5 artikelen
6 artikelen
109 artikelen
17 artikelen
6 artikelen
2 artikelen
76 artikelen
22 artikelen
67 artikelen
9 artikelen
17 artikelen
7 artikelen
12 artikelen
19 artikelen
4 artikelen
3 artikelen
40 artikelen
20 artikelen
56 artikelen
20 artikelen