Nieuws / Artikelen met het woord

57325 artikelen gevonden. Artikel 18181 tot 18185
Bron: nu.nl
Geplaatst: donderdag 6 november 2014

OESO waarschuwt voor stagnatie eurozone

De economie van de eurozone dreigt opnieuw tot stilstand te komen en vormt daarmee een groot risico voor het herstel van de wereldeconomie. 

De denktank wees op de afzwakkende economische groei in veel eurolanden, die optreedt terwijl de werkloosheid nog altijd erg hoog is en er van inflatie nauwelijks sprake is. Volgens de OESO moet de Europese Centrale Bank (ECB) meer maatregelen nemen om de inflatie aan te jagen.

De OESO rekent voor de eurozone op een economische groei van 0,8 procent dit jaar en een kleine verbetering, tot 1,1 procent, in 2015. 

Bron: Beurs.com
Geplaatst: donderdag 6 november 2014

Wanneer de aandelenhype is verdwenen, keert iedereen terug naar goud

Als gevolg van wat in de voorbije decennia is gebeurd, geloven veel mensen dat een grote inflatiestijging nodig is om de goudkoers terug op de rails te krijgen. Alsof goud en inflatie positief gecorreleerd zijn met elkaar. “De realiteit leert ons iets helemaal anders”,

zegt 24hGold,”goud neigt het juist goed te doen in periodes wanneer het vertrouwen in het financieel systeem wankelt.”

Een voorbeeld die de website aanhaalt is dat de goudprijs met 560% is gestegen, ook al is de inflatie in die tijd met kleine incrementele stapjes omhoog gegaan. Inflatie alleen is dus niet het hele verhaal en kan op zich niet verklaren waarom de goudkoers zo laag staat. Er is immers zoiets als een reële interestvoet en een nominale rente.

Bron: z24.nl
Geplaatst: donderdag 6 november 2014

Franse bank Societé Generale ziet winst met 57 procent stijgen

De Franse bank Societé Generale heeft de winst in het derde kwartaal met meer dan de helft (57 procent) zien stijgen.

Dat kwam vooral doordat de bank minder geld in de stroppenpot voor probleemkredieten hoefde te stoppen. Ook werd er minder geld apart gezet voor potentiële juridische kosten.

De nettowinst klom tot 838 miljoen euro, van 534 miljoen een jaar eerder. Dat was beneden de verwachtingen van analisten.

Bron: SlimBeleggen.net
Geplaatst: donderdag 6 november 2014

De dood van de olieprijs is zwaar overdreven

Er wordt de laatste tijd veel gezegd en geschreven over de berenmarkt in olie, sommigen zien de prijs al terugvallen tot $50. Deze week werd de sterke steun van $80 per vat neerwaarts doorbroken en duiken er nog meer doemberichten op. Maar de oliesector is flexibeler dan de meeste denken en kunnen beter omgaan met lagere prijzen dan je zou verwachten.

De schalie revolutie in de Verenigde Staten wordt wel eens aangezien als de schuldige van de huidige prijsdaling. Door de sterke opmars aan olieproductie zou er een overaanbod ontstaan zijn waardoor de prijs nu daalt. De forse prijsdaling zou veel oliebedrijven dan ook onder druk zetten. Dit kan ook gaan wegen op de Amerikaanse economie, vooral omdat de schalie boom zo goed als de enige verantwoordelijke is dat de Amerikaanse economie niet in een Europees scenario verkeert.

Maar de wereld zit niet stil. Er zijn al berichten dat de Chinezen gebruik maken van deze lagere prijzen om hun strategische oliereserves fors uit te breiden. Oktober was de drukste maand ooit op de Chinese oliebeurs met de aankoop van 18 miljoen vaten. De vraag naar olie in de groeilanden blijft ook rustig stijgen, vooral in Latijns-Amerika, China, India en het Midden-Oosten.

Bron: SlimBeleggen.net
Geplaatst: donderdag 6 november 2014

Dit is waarom rentevoeten voor altijd laag zullen blijven

Onderstaand voorbeeld schetst de situatie in de Verenigde Staten, maar de lijn kan zonder twijfel doorgetrokken worden naar alle andere westerse landen. Naarmate de overheidsschuld stijgt, dalen de rentevoeten. Op deze manier blijft de rentebetaling onder controle. Maar dit is ineens ook de reden waarom de rentevoeten voor altijd laag zullen blijven. En dat is slecht nieuws voor gepensioneerden of mensen die afhankelijk zijn van een vast inkomen.

Op onderstaande grafiek zie je de schuld van de Verenigde Staten ten opzichte van het bbp in de groene lijn. De paarse lijn is de rentevoet en de blauwe lijn is de totale rentebetaling. Naarmate de schuld stijgt, moet de rentevoet dalen om de rentebetaling onder controle te houden.

De Amerikaanse overheid gaat er zelf van uit dat de schuld gaat blijven stijgen. Ook in Europa zien we overal dat de schuld nog steeds stijgt. Dit komt onder andere omdat de vergrijzing steeds meer weegt op het overheidsbudget en de kosten voor gezondheidszorg blijven stijgen. Als de rentevoeten terug zouden gaan stijgen, wordt dit al snel onbetaalbaar voor de overheden. En dat kunnen zich de westerse overheden niet veroorloven.