Bijbehorende Video's
Lees ook:
donderdag 25 september 2014
vrijdag 19 september 2014
dinsdag 8 juli 2014
vrijdag 20 juni 2014
woensdag 14 mei 2014
donderdag 1 mei 2014
zondag 27 april 2014
donderdag 10 april 2014
dinsdag 1 april 2014
vrijdag 14 maart 2014
zaterdag 22 februari 2014
woensdag 22 januari 2014
donderdag 16 januari 2014
dinsdag 14 januari 2014
zondag 12 januari 2014
zaterdag 23 november 2013
donderdag 21 november 2013
donderdag 14 november 2013
woensdag 23 oktober 2013
vrijdag 21 september 2012

Crisis in de Oekraine

Het is nu 100 jaar geleden dat de 1e wereldoorlog uitbrak.

Sindsdien kende het gebied wat we nu de Oekraine noemen een ongekend bloederige geschiedenis.

Hieronder een zeer korte samenvatting om een beeld te schetsen.

De crisis van nu is namelijk een direct gevolg van dit bloederige recente verleden.

 

Bij het uitbreken van de 1e wereldoorlog te 1914 was het westen van de Oekraine van Oostenrijk-Hongarije en het oosten van Rusland.

1917 kapituleerde Rusland en werden er grote gebieden afgestaan aan Oosterijk-Hongarije en het Duitse keizerrijk.

Na het kapituleren van Duitsland te 1918 ontstonden er nieuwe staten in Oost Europa. Polen, Finland, de Baltische staten.

In 1917 in Rusland hadden de bolsjewisten de macht gegrepen en een zeer brutale en bloedige burgeroorlog volgde.

Bolsewieken, mensjewieken, Tsaar getrouwen, anarchisten, diverse nationalistische groeperingen ondersteund door Duitse vrijscharen, Engelse en Franse troepen ter ondersteuning van de Tsaar getrouwen, alles vocht tegen elkaar.

De grenzen werden opnieuw getrokken. De bolsjewisten behaalden de meeste overwinningen en probeerden zoveel als mogelijk gebied terug te veroveren van het oorspronkelijke Russische rijk.  Ze werden echter verslagen door nationalisten in Polen en Litouwen.

Polen, Finland, Estland, Letland en Litouwen werden weer onafhankelijke staten.

Tussen Litouwen en Polen werd er nog een oorlog gevoerd die Polen won, de stad Vilnius was sindsdien Pools en Kaunas werd de hoofdstad van Litouwen.

Te 1923 was deze verschrikkelijke burgeroorlog eindelijk voorbij.

De west Oekraine was Pools en het oosten behoorde bij de Soviet-Unie.

In het communistische Soviet Unie werd er de grote land collectivisatie doorgevoerd. De traditionele kleine boerderijtjes hielden op met te bestaan en werden omgevormt tot grote staatsboerderijen, de zogeheten Kolchozen.

Deze gedwongen landcollectivisatie stuitte op veel verzet gezien alle boeren hun eeuwenoude boerderijen en alles wat ze bezaten verloren.

Vooral de Oekraine had een agrarische cultuur met haar zeer vruchtbare bodem.

Om het verzet te breken werden de mensen al het voedsel ontnomen zodat er hongersnood uitbrak.

De mensen stierven als vliegen en gehele gebieden werden ontvolkt. De meest voorzichtige schattingen gaan van minstens 2 miljoen slachtoffers ,alleen al in de Oekraine, uit.

Nu kon de land collectivisatie alsnog doorgevoerd worden.

Te 1939 met het Molotov-Ribbentrop pact tussen Nazi Duitsland en Soviet Rusland werden Polen en de Baltische staten binnen gevallen.

West Polen werd bezet door Duitsland, Oost Polen (nu west Oekraine) en de Baltische Staten door de Soviet Unie.

Engeland en Frankrijk verklaarden Duitsland de oorlog en de 2e wereldoorlog was begonnen.

In de nieuw bezette gebieden van de Soviet Unie werden steeds opnieuw "zuiveringen" uitgevoerd.

Staatsvijanden moesten opgeruimd worden.

In de praktijk ging dit vaak als volgt aan toe:

Uit Moskou worden er getallen doorgegeven aan de verschillende departementen van de KGB (destijds NKVD)

Bijvoorbeeld in L´vov (Lemberg) 5000.

IJverig worden er dan minimaal (meer is beter) 5000 staatsgevaarlijke individuen uitgezocht en geexecuteerd.

Het probleem daarbij is om in een korte tijd deze individuen te vinden. Geen 5000 vinden betekend zelf iets uit te leggen hebben aan Stalin.

Het uitzoeken hiervan ging soms simpelweg door het telefoonboek door te spitten en te kijken naar bijvoorbeeld Poolse namen.

Dit zijn dan mogelijke sepetaristen.

Deze werden dan gearresteerd en afgevoerd naar de NKVD (later KGB) kelders.

Na langdurig martelen door bijvoorbeeld steeds opnieuw met een voorhamer op de reeds verbrijzelde voeten te slaan werd er een bekentenis afgelegd en ondertekend. Hierna kon de executie plaatsvinden.

Vaak werden er tijdens zo´n verhoor weer nieuwe namen genoemd waarbij er steeds meer staatsgevaarlijke individuen werden "opgespoord".

Steeds opnieuw vonden er weer zulke zuiverings akties plaats. De bevolking was dan ook niet gelukkig te noemen.

Te 1941 vond operatie Barbarossa plaats en viel Duitsland de Soviet Unie binnen.

Bij het terugtrekken gebruikte Stalin de taktiek van de verschroeide aarde.

In de Baltische staten en bij de Oekraiense Nationalisten werden de Duitsers als bevrijders begroet.

In deze gebieden was er een grote haat tegen zowel de bolsjewieken als de joden.

De communistische partijtop was voor een groot deel joods. Verder waren de joden vaak slecht geintegreerd.

In Litouwen bijvoorbeeld spraken de meeste joden geen Litouws maar Russisch en Jiddisch.

De joden werden ervan beschuldigd dat ze met de boljewieken hadden samengewerkt met het verraden van "staatsgevaarlijke" individuen.

In de praktijk was dit slechts een kleine groep. Net als er genoeg verraders in alle lagen van de bevolking te vinden waren. Helaas werden alle joden hier wel het slachtoffer van. In Oost Europa woonde de grootste populatie Joden ter wereld.

Deze reeds aanwezige woede werd door de Nazi´s verder gevoed met anti Joodse propaganda. De NKVD kelders werden geopend voor het publiek.

Zwaar geschokkeerd door de daar aangetroffen wreedheden richtte de volkswoede zich op de joodse bevolking en degenen die met de bolsjewisten hadden samengewerkt.

In Lemberg (L´vov) werd er dagenlang geplunderd. Vrouwen op straat verkracht, mannen, vrouwen en kinderen met metalen staven het hoofd in geslagen.

In de hoofdstad van Litouwen, Kaunas, werd er op een stapel joodse zojuist doodgeslagen mannen het Litouwse volkslied gespeeld waar het publiek klappend omheen staat. (dit is gefilmd en bewaard gebleven)

Zelfs voor de Nazi´s was dit alles te barbaars, zo in het publiek, zo chaotisch dit zo "op te lossen".

Er werden speciale einsatzgruppen gevormd. Deze hadden de taak om om het joodse vraagstuk in het oosten op een "fatsoenlijke" wijze op te lossen.

Dus niet door te verhongeren zoals de bolsewieken dit deden, of in het openbaar neer te knuppelen zoals de nationalisten het aanpakten.

Deze einsatzgruppen werden ondersteund door lokale vrijwilligers, Oekrainers, Letten en Litouwers, geronseld uit de nationalisten.

Alle staatsgevaarlijke individuen zoals leden van de communistische partij en joden werden opgespoord en geexecuteerd.

Eerst alleen de joodse mannen. Het probleem ontstond wat te doen met de vrouwen en kinderen. Later kwam het bevel van Heinrich Himmler om ook de vrouwen en kinderen te executeren. De kinderen zouden de vijanden van de toekomst worden en op deze wijze hoefden er minder monden gevoed te worden.

Systematisch werden de door de wehrmacht veroverde gebieden stad voor stad, door voor dorp, door de einsatzgruppen uitgekamd en alle joden en een ieder waarvan vermoed werd dat hij iets met het bolsjewisme te maken had afgeschoten.

Soms werden er bij deze akties honderden tegelijkertijd doodgeschoten, soms tienduizenden. (Denk aan Baby Yar bij Kiev, Fort IX bij Kaunas of Ponary bij Vilnius)

De leden van deze einsatzgruppen werden later de stafleden van veel van de concentratiekampen later in de oorlog. Dit is de reden dat er zoveel Oekrainers en Letten later in deze kampen werkten.

De holocaust was een proces wat zich tijdens de oorlog steeds verder doorontwikkeld heeft en niet van tevoren zo geplanned als sommigen denken.

De Oekraiense nationalisten werkten mee met de Nazi´s met het uitvoeren van de holocaust.

Het duurde niet lang dat de nationalisten besefden dat de Nazi´s niet het doel hadden om van de Oekraine een eigen staat te laten worden.

De Oekraiense nationalisten begonnen een partizanen oorlog tegen de duitse bezetters.

Dit was gevaarlijk voor de wehrmacht, de lange aanvoerroutes naar het Oostfront werden door sabotage in gevaar gebracht.

Met een uiterste hardheid werd er een partizanen bestrijding uitgevoerd. Hierbij werden met grote regelmaat complete dorpen platgebrand en uitgemoord.

Duitsland verloor de oorlog en werd steeds verder teruggeslagen.

Bij het terugtrekken gebruikte ook Hitler de taktiek van de verschroeide aarde.

De Oekraine werd nu weer bezet door de communisten.

Nu werd een ieder die met de duitsers had samengewerkt opgepakt, gemarteld op de gebruikelijke methodes, en geexecuteerd.

Een keiharde strijd volgde tussen de Oekraiense nationalisten en de communisten.

Voor de nationalisten was dit een verloren strijd, velen vluchten naar de USA en Canada.

Pas te 1953 bij het overlijden van Stalin en het verminderen van de massa executies werd de strijd gestaakt.

1954 werd de Krim en het Russische deel wat nu de Oost Oekraine is toegevoegd tot de sovjet deelrepubliek Oekraine.

Op dat moment was het slechts een administratieve verandering. Nu echter met zeer grote gevolgen!

Overigens ook voor Litouwen werd aangeboden om Kaliningrad toe te voegen tot de soviet deelrepubliek Litouwen, maar dit ging uiteindelijk niet door.

Door deze zeer bloedige geschiedenis is de onderlinge haat groot.

Haat is een slechte raadgever en zorgt voor irrationele keuzes.

De amerikanen maken handig gebruik van deze haat door de Oekraiense nationalisten te ondersteunen.

Ook woonden er vele van deze nationalisten in de USA die na de onafhankelijkheid van de Oekraine in 1991 naar de Oekraine teruggekeerd zijn. Deze bleven de banden met de CIA houden.

De USA weet dat Rusland het zich niet kan veroorloven om de Krim te verliezen.

Rusland verliest dan Sebastopol, de o zo belangrijke Zwarte Zee marine Basis.

Voor behoud van Sebastopol heeft Rusland destijds zelfs de Krim Oorlog (1853 - 1856) tegen een coalitie van de Engelsen, Fransen en Turken moeten voeren.

Ook toen was het bekend bij de Engelsen hoe belangrijk deze marine haven voor de Russen is.

Verder verliest Putin dan alle geloofwaardigheid bij alle russen. De russische bevolking in het huidige Oekraine heeft alle redenen om voor de door de USA ondersteunde nationalisten te vrezen.

Putin heeft geen keuze, hij moet de russische bevolking in de Krim en in de Oost Oekraine ondersteunen. En de USA weet dit.

Door de nationalisten in de Oekraine aan de macht te brengen heeft de USA Rusland een flinke hak gezet.

Dit weekend komt de referendum in de Krim of de bevolking daar de Krim weer terug wil voegen bij Rusland.

Maar de grootste problemen kunnen we verwachten bij de Oostelijke gebieden van de Oekraine die eigenlijk bij Rusland horen.

In onze media zoals de CNN, BBC, NOS etc draait de propaganda machine weer op volle toeren om Rusland te demoniseren.

Hillary Clinton vergelijkt Putin met een tweede Hitler. Dit soort propaganda zal een dialoog tussen de atoom grootmachten niet bevorderen.

Wordt vervolgd......

 

Hans Peter, Goud Portal.

 

comments powered by Disqus