Bijbehorende Video's
Lees ook:
donderdag 25 september 2014
vrijdag 19 september 2014
dinsdag 8 juli 2014
vrijdag 20 juni 2014
woensdag 14 mei 2014
donderdag 1 mei 2014
zondag 27 april 2014
donderdag 10 april 2014
dinsdag 1 april 2014
vrijdag 14 maart 2014
zaterdag 22 februari 2014
woensdag 22 januari 2014
donderdag 16 januari 2014
dinsdag 14 januari 2014
zondag 12 januari 2014
zaterdag 23 november 2013
donderdag 21 november 2013
donderdag 14 november 2013
woensdag 23 oktober 2013
vrijdag 21 september 2012

Global Warming, een complexe materie.

Sinds mensenheugenis is ons klimaat aan het veranderen.

Het klimaat heeft altijd grote invloed gehad op de landbouw en dus ook de welvaart.

Aan het einde van de Romeinse era, 350 tot 450 na Christus was er een koude periode. De germaanse stammen in Skandinavie en de Slavische stammen in het Oosten hadden hierdoor minder voedselproductie van de landbouw. Hierdoor ontstond er honger en overbevolking.

Een volksverhuizing was het gevolg, de Germaanse stammen trokken uiteindelijk het toch al verzwakte Romeinse Rijk binnen. Noot: De romeinse legionairs en huurlingen kwamen daarbij ook nog in opstand door het eindeloos devalueren van de munt.

In het jaar 900 na Chr. was er een warmte periode ontstaan. Groenland werd gekoloniseerd, In Kiev ontstond het Russische Rijk. Ook in het duitstalige gebied floreerde de beschaving en waren de donkere middeleeuwen voorbij. Otto 1 uit Quedlinburg werd de door de Paus gekroonde Keizer waarbij het 1e rijk was geboren. (afbeelding onder)

In Skandinavie was er genoeg te eten, de Vikingen werden rustiger en werden bekeerd tot het christendom.

Malaria teisterde Europa tot grofweg 1200 na Chr..

Te 1600 ontstond er weer een koude periode, de kleine ijstijd genoemd. Bekend van de schilderijen.

De laastse decennia is het klimaat juist weer aan het opwarmen. De vraag die je jezelf dan objectief kan proberen te stellen is: Hoe erg is dit nu?

Het antwoord hierop is geheel afhankelijk van uw geografische positie. Binnen de EU bezien: In Spanje zou ik er niet blij mee zijn. In Lapland echter is het o.a. voor de landbouw juist een positieve ontwikkeling.

 

Voor wetenschappers is het klimaat een zeer ingewikkelde materie.

Vulkanen hebben een verkoelend effect, na grote uitbarstingen bereikt minder zonlicht het aardoppervlak. Na de uitbarsting van de Laki vulkaan (IJsland 1783), Tambora vulkaan (Nederlands Indie 1815) en de Krakatau vulkaan (Pacific 1883) waren er een koude periode´s en ontstonden er wereldwijd misoogsten.

Ook wordt er vaak in het geheel geen rekening gehouden met de activiteit van onze ster, de zon. Dit is toch een belangrijke factor, misschien zelf wel de allerbelangrijkste!!! Van de kleine ijstijd te 1600 wordt aangenomen dat dit door een verminderde activiteit van de zon komt. Als u boeken van de jaren 70 erop naslaat zult u lezen dat de wetenschappers destijds bang waren voor juist een nieuwe ijstijd door verminderde zonne activiteit en het einde van de 10.000 jarige warmtecyclus.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat CO2 invloed heeft op onze atmosfeer, het is een broeikasgas. De hoeveelheid CO2 neemt sinds het massief verbranden van fossiele brandstoffen toe, dus meer broeikasgas in de atmospheer. Dit zal de warmte juist toenemend vasthouden.

Door alle factoren bij elkaar is de materie uiterst complex.

Verder is er ook een cyclus van (circa) 100.000 jaar waarbij er grofweg 90.000 jaar afkoeling is met een ijstijd als gevolg en 10.000 jaar opwarming. Deze cyclus heeft zich steeds opnieuw herhaald door de stand van onze planeet ten opzichte van de zon. De laatste (circa) 9.000 jaar hebben we opwarming gekend, niet geheel toevallig is in deze periode onze welvaart gebaseerd op landbouw ontstaan.

Verder zijn er mogelijk ook factoren die we nu nog niet kennen.

Doch voor degenen die belangen hebben wordt gedaan alsof alles een vaststaand feit is waar niet aan getornd kan worden. Vooral politici zien alles simpel, maar zij spreken juist namens de belanghebbenden.

Enerzijds is er de fossiele industrie die vanzelfsprekend alles wil houden zoals het is. Anderzijds zijn er velen die de hand open houden voor compensatie zoals de landen rond de Sahel. Door extra belastingen te heffen en een deel hiervan verder te verdelen onstaat er ook meer macht voor de staat. Deze zal dus doen alsof alles heel duidelijk is. Bewust meewerken aan bangmakerij door alleen de nadelen te vertellen en de voordelen te vergeten is dus in het belang van degenen die hiervan profiteren.

Ik krijg bij het lezen van artikelen en het luisteren naar verschillende wetenschappers steeds het idee dat er bewust informatie wordt achtergehouden, zoals de historische voorspoed bij warmte periodes.

Door het niet meenemen van de afstond tot de Zon en activiteit van deze ster in de gehele discussie over Global Warming is deze discussie incompleet.

Dit is iedere keer dezelfde streek die bij ons wordt uitgehaald, het vertellen van slechts het halve verhaal, het bewust weglaten van feiten, om ons te manipuleren. In de klimaat discussie maar zeker ook op andere gebieden, zoals de oorlog in Afghanistan, Irak, Libie, Syrie etc etc....

We worden als een stelletje kinderen voorgelogen en moeten maar vertrouwen hebben in onze leiders. Helaas werkt de media hier volledig aan mee. Hierdoor is er een toename in alternatieve media zoals dit altijd gebeurd tijdens repressie.

Gezond verstand zegt uiteraard dat veel uitlaatgassen nooit goed kunnen zijn. Daar hebben we geen wetenschappers voor nodig. Een economisch systeem gebaseerd op exponentiele groei is volgens het gezonde verstand evenmin goed, sterker nog, mathematisch onmogelijk. Toch zijn veel politici dan opeens stil, groeien, we moeten groeien is namelijk het motto.

Onze afhankelijkheid van fossiele energie is per definitie een slechte zaak gezien deze voor het grootste deel geimporteerd moet worden. Verder is de macht van de US Dollar gebaseerd op de handel in vooral olie, de PETRODOLLAR. Ook het uranium voor kernenergie wordt geimporteerd en wordt schaarser, niet voor niets was Frankrijk haantje de voorste om de "democratie" te verdedigen in Mali.

 

Toegevoegd een interview in 5 delen.

Mocht u meer interesse hebben dan kan ik u aanraden deze te bekijken.

 

Hans Peter, Goudportal.

 

File:Holy Roman Empire 1000 map-de.png

 

comments powered by Disqus