Bijbehorende Video's
Lees ook:
donderdag 25 september 2014
vrijdag 19 september 2014
dinsdag 8 juli 2014
vrijdag 20 juni 2014
woensdag 14 mei 2014
donderdag 1 mei 2014
zondag 27 april 2014
donderdag 10 april 2014
dinsdag 1 april 2014
vrijdag 14 maart 2014
zaterdag 22 februari 2014
woensdag 22 januari 2014
donderdag 16 januari 2014
dinsdag 14 januari 2014
zondag 12 januari 2014
zaterdag 23 november 2013
donderdag 21 november 2013
donderdag 14 november 2013
woensdag 23 oktober 2013
vrijdag 21 september 2012

Klimaatsverandering

In het vorige artikel is er ingegaan op Global Warming. Hier zijn we de geschiedenis van Europa ingedoken.

Eind Romeinse tijd: koude periode, vroege middeleeuwen: warmte periode, de tijd van onze grote schilders: kleine ijstijd, koude periode.

Zie: http://goudportal.nl/insider/global-warming-een-complexe-materie

Een interview in 5 delen is toegevoegd van de Real News Network met professor Alan Robock.

Klimaat verandering is een feit.

Meestal wordt dit echter Global Warming genoemd, dit blijkt onjuist te zijn.

Op de Noordpool is er iedere winter minder ijs, op de Zuidpool is er de laatste winters echter een toename van het ijs! Global Warming is een versimpeling van de situatie.

Zelfs al zal het klimaat overal op aarde al gelijkmatig warmer zou worden dan zijn er nog steeds winnaars en verliezers, afhankelijk van de geografische positie. In de warmere gebieden verliezers, in de koudere gebieden winnaars, simpel gezegd.

In de warmere gebieden wonen veel meer mensen die het over het algemeen al niet breed hebben. Zelfs zonder enige global warming of klimaat verandering stevend een groot deel van de bevolking daar af op een enorme catastrofe.

Juist daar neemt de bevolking explosief toe. De waterputten die in de 80er jaren zijn geslagen hebben reeds het grootste deel van het fossiele water uit de bodem verbruikt. Minder water betekend minder landbouw.

Om het toenemende aantal monden te voeden moet het voedsel nu al grotendeels geimporteerd worden. De aardolie wordt schaarser en dus duurder. Voor 1 cal voedsel verbruiken we 8 - 9 cal aardolie. Dure olie betekend duur voedsel.

Deze gebieden stevenen zowiezo in sneltreinvaart op een enorme catastrofe af, ook zonder enige verandering in het klimaat.

 

Het punt is: Het klimaat is daadwerkelijk aan het veranderen.

De veranderingen zijn echter overal verschillend. Orkanen op plaatsen waar we nog geen orkanen gekend hebben. Verder ook buiten de normale orkaan seizoenen. Ook neemt de windkracht toe.

Droogtes bij tropische regenwouden. Extreme neerslag in aride gebieden. Hele koude winters, dan opeens warme winters. etc. etc.

De vraag is dan: Hoe komt dit nu?

Hier is in de interview serie met professor Alan Robock diep op ingegaan. Hij vertegenwoordigd het door de VN geaccepteerde beeld. Het probleem hierin is dat de Zon als een vrijwel constante genomen wordt.

De klimaat veranderingen die we reeds gekend hebben de laatste 2000 jaar worden ook gebaggataliseerd.

Dit terwijl hierdoor grote hongersnoden zijn ontstaan of juist tijden van grote voorspoed. http://goudportal.nl/insider/global-warming-een-complexe-materie

Hoeveel invloed heeft de Zon nu toch op ons klimaat?

Om hier dieper op in te gaan is er een video toegevoegd van suspicious0bservers.

Dit zijn wetenschappers die zich zo onafhankelijk als mogelijk met deze materie bezig houden.

Bij het observeren van de Zon staan de signalen steeds meer op een "Grand Minimum" in zonne activiteit. De kleine ijstijd van 1650 bekend van onze grote schilders werd hier vermoedelijk ook door veroorzaakt. Deze wordt rond 2030 verwacht.

Ook zij zijn ervan overtuigd dat er klimaat verandering is. Ook erkennen ze het verband tussen CO2 in de atmospheer en de temperatuur op aarde.

Ook hierin is er een discussie, is er in het verleden juist meer CO2 in de atmospheer gekomen door opwarming door verandering in de zonneactiviteit? Dat er een correlatie is is zeker, net als die met een kip en een ei. Maar welke van de twee was er juist eerst?

Het klimaat is in het verleden steeds opnieuw veranderd. Nu echter pompen we met zijn allen massief CO2 in de atmospheer. Ongetwijfeld heeft dit invloed op het klimaat, maar de aarde is de laatste jaren juist minder snel opgewarmd. Dit terwijl de uitstoot toeneemd.

In Duitsland wordt overigens weer massief overgegaan op bruinkool centrales nu de kerncentrales gesloten worden.

We zijn nog maar in het begin van de overgang naar duurzame energie. Er is nog heel veel werk te verrichten.

Haast is geboden, ongeacht global warming!

Het aantal olie exporterende landen neemt af. Onze Afhankelijkheid van criminele regimes als die in Saoedi Arabie etc neemt toe. Fracking is een korte termijns strategie die daarbij ook nog verschrikkelijk voor het milieu is. Deep Sea Drilling is extreem kostbaar. Tar Sands zijn een ecologische verschrikking.

De kolen die we delven zijn van steeds slechtere kwaliteit, een steeds lagere calorische waarde. Voor het uranium moeten we ook steeds verder zoeken, ook hier is het beste reeds gedolven.

Het domweg verbranden van de kostbare olie is een misdaad naar onze kleinkinderen. Het is een prachtige grondstof vol moleculen en koolstofketens waarvan kunstoffen gemaakt kunnen worden met prachtige eigenschappen. En wat doen wij ermee, we verbranden het! Leg dat over 50 jaar maar eens uit aan uw kleinkinderen.

Een bewustzijn over de toenemde schaarsheid zal helpen in de bereidheid tot veranderen naar duurzame energie.

Om alle mogelijke alternatieve bronnen te benutten en het verbruik van de kostbare energie op alle mogelijke middelen te minimaliseren.

Een systeemsverandering is hiervoor noodzakelijk.

 

Geen exponentiele groei meer. Echter is ons financiele systeem ook gebaseerd op exponentiele groei. Eindeloze geldverruiming. Onze politici zullen niet in de hand bijten die ze voedt. De MSM eveneens.

De tijd van de groei is reeds voorbij, hier hebben we de grondstoffen en energie (Olie) niet meer voor. We zijn in het bekende Japan scenario terecht gekomen, het einde van de groei.

Het gevolg is dat het financiele systeem zal imploderen.

Gedwongen zal er dan toch een systeemsverandering komen. Beter is het als we zelf tot dit inzicht komen en er niet op gaan wachten.

 

Hans Peter, Goudportal.

 

comments powered by Disqus