Lees ook:
donderdag 25 september 2014
vrijdag 19 september 2014
dinsdag 8 juli 2014
vrijdag 20 juni 2014
woensdag 14 mei 2014
donderdag 1 mei 2014
zondag 27 april 2014
donderdag 10 april 2014
dinsdag 1 april 2014
vrijdag 14 maart 2014
zaterdag 22 februari 2014
woensdag 22 januari 2014
donderdag 16 januari 2014
dinsdag 14 januari 2014
zondag 12 januari 2014
zaterdag 23 november 2013
donderdag 21 november 2013
donderdag 14 november 2013
woensdag 23 oktober 2013
vrijdag 21 september 2012

Must read: Stratego in het Midden Oosten - Smerige plannen liggen klaar indien olie-boycot mislukt!

Voor Goud-portal zal nu regelmatig een bericht verschijnen vanuit de internationale zeevaart.

De reden hiertoe is dat globale economie en globaal goederentransport onmiskenbaar met elkaar verbonden zijn.

De berichten die men met betrekking tot de scheepvaart in de main stream media tegenkomt zijn meestal onvolledig en vaak zelfs onjuist.

Ikzelf hoop hiermede mijn kleine steentje te kunnen bijdragen aan de informatieverstrekking aan eventueel geïnteresseerden.

Ditzelfde doel heeft de site Goud-portal.

Zelf vaar ik mijn gehele carriere op zee, in de off-shore en op de handelsvloot op verschillende scheeps types, begonnen als matroos, alle rangen doorlopen en ondertussen als kapitein.

Het vaargebied is wereldwijd. Hierdoor komt men in veel landen waar men als tourist nooit heen zal gaan. (Libië, Nigeria, Papua nieuw Guinea etc etc) en spreekt men veel met de mensen en authoriteiten daar. Dan ziet men de zaken vaak vanuit een andere belichtingshoek dan wanneer men alleen in de EU zou blijven.

Het is onvoorstelbaar hoeveel en hoe snel alles zich tegenwoordig veranderd.

Met Goud-Portal is afgesproken om na iedere reis een klein verslag te maken van de opvallende zaken mbt handelsstromen en internationale conflicten, zaken die invloed hebben of beinvloed worden door de mondiale economie.

Dit moet ik echter anoniem doen om evt. problemen in de toekomst te voorkomen. Noemt U mij gerust Hans Peter.

DEEL 1

Straat van Hormuz:

De Straat van Hormuz is een smalle zeestraat gescheiden tussen de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en Iran. De breedte bedraagt slechts 21 zeemijl (39 km). De scheepvaart beweegt zich door verkeersscheidingsstelsels, een soort van snelwegen op zee waarbij voorgeschreven is waar men mag varen. Dit maakt het praktisch bevaarbare water nog veel smaller.

http://maritime-executive.com/media/filter/large/img/strait_of_hormuz.jpg
Afbeelding 1.1: Straat van Hormuz.
(Klik hier voor een grotere weergave)

17 miljoen vaten olie worden hier dagelijks per schip door getransporteerd, dit is 35% van alle olie wereldwijd die per schip getransporteerd wordt. 85% hiervan gaat richting Azië!

Voor Iran zou het zeer eenvoudig zijn om het internationale handelsverkeer in de Straat van Hormuz te stremmen. Slechts door af en toe er in het geheim met kleine bootjes een paar zeemijnen te droppen volstaat.

Als er gevaar voor zeemijnen bestaat zal geen kapitein met verantwoording voor schip en bemanning daar vrijwillig er zijn schip doorheen varen.

Omdat het vaarwater zo smal is en direct aan de kust van Iran kunnen ze daar iedere keer weer in het geheim een paar zeemijnen droppen en klaar.

Op het moment zijn er 4 Amerikaanse mijnenvegers stand-by. Toch zal alles dan volledig gestremd worden, de olieprijs zal naar een record hoogte gaan.

Alleen is het dus zo dat 85% van deze olie richting Azië gaat, dit is de reden dat ik denk dat Iran dit niet zal doen. China en Iran hebben geen problemen met elkaar. Verder is het zelfmoord.

De reactie van het westen zal ongetwijfeld furieus zijn. Mogelijk zal Iran van toegang tot de Straat van Hormuz afgesneden worden door een stuk kust te bezetten. Voor de Iraniers is het erg onverstandig daadwerkelijk de Straat ven Hormuz te blokkeren / stremmen. Daarintegen heeft het bluffen erover al een groot effect op de olieprijs.

Mochten er opeens toch mijnen aangetroffen worden dan acht ik de kans groter dat deze afkomstig zijn van Irans aartsvijanden Qatar en Saoudi Arabie. Dit dan via aan de Straat van Hormuz gelegende Verenigde Arabische Emiraten.  Dit in een poging om Iran in staat van oorlog met de USA/NATO te brengen en China voor een groot deel van zijn energie import af te snijden. In de publieke opinie zal Iran de schuld krijgen. Als het olie boycot die deze maand is ingegaan niet blijkt te werken is dit een optie. Dan wordt tevens China meteen gestraft voor het niet meewerken aan deze eenzijdig door Amerika uitgeroepen boycot. (Dus niet via de UN veiligheidsraad)

We moeten niet vergeten dat er vuile spelletjes door deze twee landen gespeeld worden. Denk aan bijvoorbeeld het trainen en bewapenen van de rebellen in Lybie en nu ook Syrie. (via Turkije) Nu loopt Saoudi Arabie echter hetzelfde risico, daar woont een grote shiitische minderheid aan de kust, deze zijn erg achtergesteld zijn aan de rest van de soennitische bevolking. Die kunnen door Iran getraint en bewapend worden. Dat zal grote binnenlandse problemen binnen Saoedi Arabië opleveren. Te Bahrein heeft het Saoudische leger de protesten van de Shiitische minderheid inmiddels hardhandig de kop ingedrukt, doch de onrust is niet voorbij. Vreemdgenoeg was hierover in onze media hier vrijwel niets te horen. De artsen en verplegers  in Bahrein die demonstranten behandeld hebben zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Toestanden die men in Syrie tegenkomt, alleen over Bahrein wordt verzwegen. Zonder de ingeroepen militaire hulp van Saoedi Arabië was het regiem van Bahrein waarschijnlijk zelfs gevallen.

Het ziet ernaar uit dat de onrust in het Midden Oosten voorlopig toeneemt, een hogere olieprijs valt dan ook te verwachten.

Piraterij:
De piraterij gaat onverminderd voort.

Voorheen was de piraterij hoofdzakelijk in Zuid-Oost Azië. Tussen de talloze Indonesische eilanden, bij de Zuid Phillipijnen en hoofdzakelijk de Straat van Malakka.

Het gijzelen van de bemanningen kwam zelden voor, wel zijn soms complete scheepsbemanningen omgebracht en de schepen doorverkocht.

http://huntoftheseawolves.net/blog/wp-content/uploads/2008/06/pirates.jpg

In Zuidoost Azië is de situatie nu onder controle. Tussen de Indonesische eilanden zijn vastgestelde scheepvaartroutes ingesteld waar men niet van mag afwijken en in de Straat van Malakka wordt veel gepatroulleerd. Bij de Zuid Filippijnen blijft het gevaarlijk.

Zoals bekend is er veel piraterij in de Oost Afrikaanse wateren, hoofdzakelijk vanuit Jemen en Somalie. Het bijzondere hier is dat de bemanning het doel is ipv de lading voor losgeld.

Schepen met een Nederlandse vlag mogen geen bewapend personeel meenemen om zich te verdedigen. Wel is het mogelijk om de marine in te huren maar dan komen er meteen veel extra eisen zoals een hospitaal met doctor aan boord en is het praktisch onbetaalbaar.

Vooralsnog is het in Oost Afrika nog een groot probleem. Het aantal westerse marine schepen in de regio neemt vanwege bezuinigingen af.

Inmiddels hebben ze in West Afrika gekeken naar Oost Afrika. Piraterij was er altijd al te West Afrika, maar tegenwoordig worden daar ook bemanningen gegijzeld voor losgeld. Vooral bij de kust van Nigeria, Kameroen en Benin.

Te Zuid Amerika en de Carribische Zee is het aantal aanvallen van piraterij afgenomen. De economie van Mexico en Brazilie doen het uitstekend, dit resulteerd in betere bescherming door de marine.

Handelsstromen:
Opvallend is dat de traditionele handelsdriehoek tussen Australie – China – Japan verbroken is.

Voor vele jaren werden er grondstoffen, bulkladingen van allerlei ertsen vanaf Australie naar China getransporteerd, dan in ballast (zonder lading) naar Japan en vanaf Japan met machines (Caterpillar, Komatsu´s) terug naar Australie.

Tegenwoordig worden deze machines te China geproduceerd en is het met bulk naar China en direct weer met machines terug naar Australie.  Japan wordt dus overgeslagen.

Nieuw is dat er volle scheepsladingen met schuld gerelateerde producten als jachten, zeilboten etc. vanaf de United States naar Australië getransporteerd worden.

Deze jachten zijn meestal 2e hands. De amerikaanse dollar is ontzettend in waarde gezakt in vergelijking met de australische dollar. Deze amerikaanse produkten zijn dus veel goedkoper voor de Australiers als voorheen. Vanuit Australie gaat een deel van deze jachten naar de Pacifische eilanden. Verder is het zo dat in de USA veel mensen hun jacht verkopen, geen nieuwe meer kopen en hun schulden proberen af te lossen.

Opvallend is het toegenomen aantal Chineze bedrijven wat in de meest afgelegen gebieden aktief is. Vooral in West Afrika en Zuid-Oost Azië komt men overal Chineze activiteit tegen. Dit was nog maar enkele jaren geleden nog niet het geval. Over het algemeen gezien zijn de Chinezen niet geliefd maar wel belangrijk als investeerder. Denk hierbij vooral aan plantages en mijnbouw.

De westerse firma´s hebben er globaal een geduchte concurrent bij.

--- --- ---

Einde deel 1

Deel 2 gaat over de enorme schaalvergroting in de scheepvaart, deep sea drilling, transitie naar gas van scheepsdieselmotoren en de scheepsbemanningen.

Hans Peter

comments powered by Disqus