Bijbehorende Video's
Lees ook:
donderdag 25 september 2014
vrijdag 19 september 2014
dinsdag 8 juli 2014
vrijdag 20 juni 2014
woensdag 14 mei 2014
donderdag 1 mei 2014
zondag 27 april 2014
donderdag 10 april 2014
dinsdag 1 april 2014
vrijdag 14 maart 2014
zaterdag 22 februari 2014
woensdag 22 januari 2014
donderdag 16 januari 2014
dinsdag 14 januari 2014
zondag 12 januari 2014
zaterdag 23 november 2013
donderdag 21 november 2013
donderdag 14 november 2013
woensdag 23 oktober 2013
vrijdag 21 september 2012

Het einde van ons tijdperk verklaard

De aandelenkoersen stijgen weer, de huizenmarkt heeft de bodem bereikt, de eurocrisis is afgewend en er is een economisch herstel in de USA. Als men de berichten in de mainstream media volgt lijkt alles weer in orde te komen. Zij het voorzichtig, er wordt weer groei verwacht. Straks is alles weer als dat het voor de crisis was.

Verwachting tegenstrijdig met de werkelijkheid

Deze verwachting is er steeds weer opnieuw al vanaf het begin van de crisis, toch blijkt dit steeds weer niet te kloppen. Iedere keer komen er steeds nieuwe problemen waardoor de verwachte groei er maar niet komt.

Dit is volstrekt logisch als men niet alleen naar de economie kijkt maar ook naar de andere factoren zoals fossiele brandstoffen (Energie) en steeds schaarser wordende grondstoffen (onder andere Fosfaat) en een toenemend gebrek aan water (Omgeving) etc. Dit te samen met een snel groeiende wereldbevolking.

Ons fiat geldsysteem is door schuld en rente gebaseerd op exponentiële economische groei. Hierdoor is er een toenemende vraag van de andere factoren, Energie en Environment, de Omgeving.

Pogingen tot het voldoen aan exponentiële behoeften lijdt tot meer problemen

Zoals u in de vorige twee artikelen heeft kunnen lezen wordt er al alles aan gedaan om aan onze energiehonger te voldoen, met als resultaat een mega zeepbel in Fracking en enorme investeringen in deep-sea drilling. Fracking en deap-sea drilling kunnen niet genoeg energie leveren. Toch zal dit nodig zijn om aan een exponentieel groeiende energiebehoefde te voldoen. Daarbij ontstaan er steeds meer problemen bij de andere factoren die onder Omgeving vallen. Hier wordt later tot in detail over bericht.

Het einde van een tijdperk nabij

Het probleem is dat de factoren Economie, Energie en Omgeving NIET los van elkaar gezien kunnen worden. We zijn nu in een tijdperk aangekomen van het einde van groei. Hierdoor zal ons fiat geldsysteem dat gebaseerd is op exponentiële groei door schuld en rente niet meer kunnen functioneren. Het financiële systeem is kapot.

Cursus van de heer Chris Martenson

De heer Chris Martenson heeft zijn leven aan dit onderwerp gewijd en een korte cursus gemaakt waarbij men de link tussen deze 3 factoren steeds beter ziet. Voor GoudPortal tonen we u deze cursus. Mocht u over deze materie verder geïnformeerd willen worden dan raden we u aan deze cursus te bekijken. De conclusies laten we verder aan uzelf over. De cursus is in het Engels, daarom doen we er een verklarende tekst in het Nederlands bij. De cursus bestaat uit 20 delen, en openen dit artikel met deel 1 en deel 2.

DEEL 1: Drie overtuigingen (zie video 1)

Het is belangrijk om altijd goed onderscheid te maken tussen feiten, meningen en overtuigingen. We hebben 3 overtuigingen, gebaseerd op feiten.

Overtuiging 1: enorme veranderingen

De eerste overtuiging is dat de komende 20 jaren compleet anders zullen zijn als de afgelopen 20 jaar. Tijdens het maken van de eerste versie van deze cursus werd er vanuit gegaan dat er enorme veranderingen aankomen. Deze veranderingen zijn er nu. We zullen nooit meer terugkeren naar het systeem van groei als dat we gewend waren.

Overtuiging 2: veranderingen zijn verpletterend

De tweede overtuiging is dat de veranderingen zo groot zullen zijn dat deze verpletterend zullen zijn voor alle instituties die we hebben zoals centrale banken etc...

Overtuiging 3: Reeds beschikking over de noodzakelijke middelen

De derde overtuiging is dat we reeds de techniek en de mogelijkheden hebben om ons aan deze enorme veranderingen aan te passen, alleen is daar een omschakelen in ons denken voor nodig.

Het goede nieuws is dus dat we reeds alles hebben voor de noodzakelijke aanpassingen in ons systeem. Het slechte nieuws is dat hoe langer we op de oude manier proberen door te gaan, des te moeilijker het wordt om om te schakelen.

DEEL 2: The drie E´s: Economy Energy en Environment (zie video 2)

Wat wordt er bedoeld met onze overtuiging dat er enorme veranderingen om til staan? Hiervoor duiken we in het concept van de drie E´s: Economie, Energie en Omgeving.

1. Economie

Dit is de loep waardoor we alles waarnemen. In de economie hebben we 4 gebieden die ons zorgen baren:

  • Het exponentiële geldsysteem
  • Het barsten van de globale krediet zeepbel
  • Een verouderende bevolking
  • Het niet meer sparen van de bevolking (in de westerse landen).

Op ieder punt wordt later in deze cursus dieper ingegaan

2. Energie

Hiermee wordt vooral de productie van olie en gas bedoeld maar ook onder andere steenkool. Voor een exponentieel groeiende economie is er ook vraag naar steeds meer energie - dit zal niet meer mogelijk zijn.

3. Environment (Omgeving)

Hier wordt niet de global warming mee bedoeld maar de meer directe problemen waar we nu tegen aan stoten. Dat is de afname van natuurlijke hulpbronnen, en het vernietigen van onze leefomgeving zoals het visbestand in de zee en de drinkwatervoorziening.

In onze geschiedenis als mens hebben we dit soort problemen tegelijkertijd nog nooit meegemaakt. Een probleem van een van deze E´s alleen is al belangrijk genoeg om veel aandacht te geven, doch zal het oplossen van de problemen in slechts een van de E´s geen oplossing zijn, hiervoor zijn deze drie gebieden teveel met elkaar verbonden. De problemen in al deze 3 gebieden zijn ontstaan door de exponentiële groei van ons systeem.

In de volgende afleveringen zullen we u exact uitleggen wat hiermee bedoeld wordt.

Wordt vervolgt.

comments powered by Disqus