Bijbehorende Video's
Lees ook:
donderdag 25 september 2014
vrijdag 19 september 2014
dinsdag 8 juli 2014
vrijdag 20 juni 2014
woensdag 14 mei 2014
donderdag 1 mei 2014
zondag 27 april 2014
donderdag 10 april 2014
dinsdag 1 april 2014
vrijdag 14 maart 2014
zaterdag 22 februari 2014
woensdag 22 januari 2014
donderdag 16 januari 2014
dinsdag 14 januari 2014
zondag 12 januari 2014
zaterdag 23 november 2013
donderdag 21 november 2013
donderdag 14 november 2013
woensdag 23 oktober 2013
vrijdag 21 september 2012

Navigeren in onbekend vaarwater

De aandelenkoersen stijgen weer tot all times high, de huizenmarkt heeft de bodem bereikt, de eurocrisis is afgewend en er is een economisch herstel in Nederland, de EU en de USA. Als men de berichten in de mainstream media volgt lijkt alles weer in orde te komen. Zij het voorzichtig, er wordt weer groei verwacht. Straks is alles weer als dat het voor de crisis was.

Verwachting tegenstrijdig met de werkelijkheid
Deze verwachting is er steeds weer opnieuw al vanaf het begin van de crisis, toch blijkt dit steeds weer niet te kloppen. Iedere keer komen er steeds nieuwe problemen waardoor de verwachte groei er maar niet komt.
Dit is volstrekt logisch als men niet alleen naar de economie kijkt maar ook naar de andere factoren zoals fossiele brandstoffen (Energie) en steeds schaarser wordende grondstoffen (onder andere Fosfaat) en een toenemend gebrek aan water (Omgeving) etc. Dit te samen met een snel groeiende wereldbevolking.
De wereldbevolking groeit slechts met 1 a 2 procent per jaar. Dat lijkt weinig. In absolute nummers is het een ander verhaal, de hockystick van de exponentiele curve gaat reeds vertikaal omhoog in de absolute nummers. Dit met slechts 1 - 2 procent groei.

Als voorbeeld, bij de geboorte van mijn vader waren er 2 Miljard mensen op onze planeet. Bij mijn geboorte nog net geen 4 Miljard. Nu bij de geboorte van mijn dochter reeds 7 Miljard!

Ons fiat geldsysteem is door schuld en rente gebaseerd op exponentiële economische groei. Hierdoor is er een toenemende vraag van de andere factoren, Energie en Environment, de Omgeving.

Pogingen tot het voldoen aan exponentiële behoeften lijdt tot meer problemen
Zoals u in voorgaande artikelen van Goudportal heeft kunnen lezen wordt er al alles aan gedaan om aan onze energiehonger te voldoen, met als resultaat een mega zeepbel in Fracking (klik hier en hier) en enorme investeringen in deep-sea drilling.

Fracking en deep-sea drilling kunnen niet genoeg energie leveren. Toch zal dit nodig zijn om aan een exponentieel groeiende energiebehoefde te voldoen. De energy returned of energy invested valt steeds lager uit. Bij de winning van steenkool is de energiedichtheid van de steenkool steeds lager, het beste spul hebben we reeds verbrand. Daarbij ontstaan er steeds meer problemen bij de andere factoren die onder Omgeving vallen. Tekorten aan water en talloze grondstoffen, het uitputten van onze natuurlijke rijkdommen.

Het einde van een tijdperk nabij
Het probleem is dat de factoren Economie, Energie en Omgeving NIET los van elkaar gezien kunnen worden. We zijn nu in een tijdperk aangekomen van het einde van groei. Hierdoor zal ons fiat geldsysteem dat gebaseerd is op exponentiële groei door schuld en rente niet meer kunnen functioneren. Het financiële systeem is kapot.

Cursus van Chris Martenson
De heer Chris Martenson heeft zijn leven aan dit onderwerp gewijd en een korte cursus gemaakt waarbij men de link tussen deze 3 factoren steeds beter ziet. Voor GoudPortal tonen we u deze cursus. Mocht u over deze materie verder geïnformeerd willen worden dan raden we u aan ook de uitgebreide cursus in 20 delen te bekijken. De conclusies laten we verder aan uzelf over. De cursus is in het Engels, daarom doen we er deze verklarende tekst in het Nederlands bij. De cursus bestaat  oorspronkelijk uit 20 delen maar is nu te 2014 ook verkort uitgebracht, zie de toegevoegde video 3. Een absolute aanrader!
Daarbij heeft Chris Martenson deze week een interview met de ons bekende Mike Malony gehad. Zie video 2.

Drie overtuigingen
Het is belangrijk om altijd goed onderscheid te maken tussen feiten, meningen en overtuigingen. We hebben 3 overtuigingen, gebaseerd op feiten.


Overtuiging 1: enorme veranderingen
De eerste overtuiging is dat de komende jaren compleet anders zullen zijn als de afgelopen jaren. Tijdens het maken van de eerste versie van deze cursus werd er vanuit gegaan dat er enorme veranderingen aankomen. Deze veranderingen zijn er nu. We zullen nooit meer kunnen terugkeren naar het systeem van groei zoals dat we dat tot 2008 gewend waren.


Overtuiging 2: veranderingen zijn verpletterend
De tweede overtuiging is dat de veranderingen zo groot zullen zijn dat deze verpletterend zullen zijn voor alle instituties die we hebben zoals onze overheden, pensioenfondsen, centrale banken etc...


Overtuiging 3: Reeds beschikking over de noodzakelijke middelen
De derde overtuiging is dat we reeds de techniek en de mogelijkheden hebben om ons aan deze enorme veranderingen aan te passen, alleen is daar een omschakelen in ons denken voor nodig.
Het goede nieuws is dus dat we reeds alles hebben voor de noodzakelijke aanpassingen in ons systeem. Het slechte nieuws is dat hoe langer we op de oude manier proberen door te gaan, des te moeilijker het wordt om om te schakelen. Van onze overheden hoeven we niet te verwachten dat zij zullen vooruitzien en bereid zijn pijnlijke hervormingen door te voeren.

De drie E´s: Economy Energy en Environment
Wat wordt er bedoeld met onze overtuiging dat er enorme veranderingen om til staan? Hiervoor duiken we in het concept van de drie E´s: Economie, Energie en Omgeving (Environment).


1. Economie
Dit is de loep waardoor we alles waarnemen. In de economie hebben we 4 gebieden die ons zorgen baren:

 1/   Het exponentiële geldsysteem
 2/   Het barsten van de globale krediet zeepbel
 3/   Een verouderende bevolking (in de westerse landen)
 4/  Het niet meer sparen van de bevolking (in de westerse landen)
Op ieder punt wordt er in deze cursus diep ingegaan

2. Energie
Hiermee wordt vooral de productie van olie en gas bedoeld maar ook onder andere steenkool. Voor een exponentieel groeiende economie is er ook vraag naar steeds meer energie - dit zal niet meer mogelijk zijn. Alleen al hierdoor zal er geen herstel in de economie kunnen optreden.


3. Environment (Omgeving)
Hier wordt niet de global warming of klimaatsverandering mee bedoeld maar de meer directe problemen waar we nu tegen aan stoten. Dat is de afname van natuurlijke hulpbronnen, en het vernietigen van onze leefomgeving zoals het visbestand in de zee en de drinkwatervoorziening. Voor het aanbouwen van voedsel is veel drinkwater nodig. Zelfs als de wereld bevolking opeens niet meer zou groeien krijgen we grote problemen in de voedselvoorziening door het uitputten van het fossiele drinkwater in vooral de drogere gebieden op onze planeet. Verder wordt kunstmest voor een groot deel uit fossiele energie als aardgas (tot Ammonia)geproduceerd. De visbestanden worden steeds verder uitgeput en de bossen gekapt. Ook leveren de mijnen ons steeds minder opbrengst per afgegraven hoeveelheid grond. Steeds meer energie is benodigd om de opbrengst zelfs gelijk te houden.

In onze geschiedenis als mens hebben we dit soort problemen tegelijkertijd nog nooit meegemaakt. Een probleem van een van deze E´s alleen is al belangrijk genoeg om veel aandacht te geven, doch zal het oplossen van de problemen in slechts een van de E´s geen oplossing zijn, hiervoor zijn deze drie gebieden teveel met elkaar verbonden. De problemen in al deze 3 gebieden zijn ontstaan door de exponentiële groei van ons systeem. (Let wel: Exponentiele groei, dus geen liniaire groei, exponentiele groei is groeien met een bepaald percentage per jaar)
Ons systeem blijkt ten einde. Ondanks alle positieve berichten van de belanghebbenden zullen we nooit meer terugkeren naar de economische groei dan vóór 2008. Het probleem is dat onze beslissingen van nu gebaseerd zijn op toekomstige groei. En dit zal niet meer mogelijk zijn. Het financieel systeem is namelijk gebaseerd op exponentiële groei met geldverruiming en een gewenste inflatie van 2 procent. Zonder exponentiele groei implodeert ons financiele systeem. Door extreme geldverruiming en negatieve rente poogt men dit nu op te vangen. Volg de cursus van Chris Martinson en leer meer.

exponentiële groei
Het goed begrijpen van het verschijnsel exponentiële groei zal ons helpen de toekomst beter te begrijpen. Exponentiële groei in een diagram weergegeven toont de zogenaamde hockeystick.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Exponential.png
Afbeelding hierboven: De rode lijn is lineaire groei, de blauwe kwadratische groei en de groene is exponentiële groei

Het bijzondere van exponentiële groei is dat die na een bepaalde tijd eensklaps heel snel gaat groeien. Dit is met lineaire en zelfs kwadratische groei niet het geval. In de video ziet u een voorbeeld van een exponentiële groei van 1% per jaar, zoals dit het geval is met onze wereldbevolking. De grafiek ziet eruit als een hockeystick, eerst vrijwel horizontaal, daarna snel vertikaal.

Als iets groeit met een vast percentage krijgt men altijd de hockeystick grafiek. Hoe hoger het percentage, des te sneller men de verticale lijn krijgt. Zodra de lijn omhoog beweegt, krijgt men zeer snel een toenemende groei in de eenheden. Zelfs als men over slechts een klein percentage groei spreekt, zoals met de wereldbevolking. De snelheid van de groei blijft gelijk - slechts 1% per jaar - maar de hoeveelheid groei neemt ieder jaar toe. Vooral als de grafiek de bocht om gaat en in eenmaal bijna vertikaal stijgt, nemen de hoeveelheden extreem snel toe, het percentage reële groei blijft echter laag

Dit is het probleem met de exponentiële groei waar wij nu in onze tijd tegen aan stoten. Met zelfs het kleinste percentage groei nemen de extra hoeveelheden tot in het extreme toe. Hier is ons “financieel systeem” op gebaseerd: exponentiële groei.

Maar niet alleen onze geldcreatie / schulden groeien exponentieel: doordat alles met elkaar verbonden is moet alles exponentieel meegroeien. De wereldbevolking, olieproductie, visvangst, waterverbruik, grondstoffenverbruik etc... Na een bepaalde tijd wordt deze groei te extreem, en op dat kantelmoment zijn we nu aanbeland.

kracht bij het exponentieel groeien
De snelle toename van groei is het probleem (Compounding). Dit terwijl het percentage groei laag blijft. Dit is de kracht van het exponentieel groeien. Hiervoor geven we u een simpel voorbeeld: Stel dat u een pipet heeft met een druppeltje water erin. Die drupt u in uw handpalm. Laten we nu aannemen dat de grootte van de druppel iedere minuut verdubbelt (100% groei). In het begin lijkt er niets aan de hand, na 6 minuten heeft u amper een klein plasje water in uw handpalm. U staat midden in het Ajax Arena stadium te Amsterdam. U laat dit beetje water daar vallen en u klimt vervolgens naar de hoogste rij waar u zich laat vastbinden. Hoeveel tijd heeft u dan voordat het water u bereikt? Weken, maanden, jaren? Het antwoord is: slechts 49 minuten!... Nochtans: na 43 minuten echter is het stadium nog maar voor 7% met water gevuld en lijkt het alsof er nog meer dan genoeg tijd is. 6 minuten later is het stadium echter vol...

Mensen denken lineair, niet exponentieel
Dit voorbeeld is om een voorstelling te kunnen maken van de enorme toename van de hoeveelheden, die plaatsvinden bij exponentiële groei. Dit wordt door vrijwel iedereen onderschat. Mensen denken lineair, niet exponentieel. Helaas is het systeem, zoals wij dat kennen wel op exponentiële groei gebaseerd.
Het huidig financieel systeem vereist een revolutionaire ommekeer van ons denken en handelen

Want, niets kan eindeloos exponentieel blijven groeien. Er zijn grenzen en die hebben we bereikt. Zelfs als we de groei van de wereldbevolking, energieverbruik en de groei van onze economie integraal zouden kunnen stoppen, hebben we een probleem. Ons financieel systeem met toenemende schuld is gebaseerd op groei, zelfs exponentiele groei. Die onbeheerste wildgroei doet het hele systeem imploderen. Zonder een totale verandering in ons systeem zijn we onvermijdelijk aan het einde van ons financieel economisch systeem gekomen (imploderen door de schulden> default of steeds meer stimuleren> hyperinflatie).
Het systeem is gedoemd! 2008 was het omslagpunt waarbij de grens aan de ongebreidelde groei manifest zichtbaar werd. Even een recessie, een diepe V en dan weer terug naar de groei, dat is een illusie. Maar dat wordt ons wel door de banken, de politici en de MSM voorgehouden.
Door in de illusie te leven dat alles weer zal worden als dat het was zijn we niet bereid om grote maatregelen te nemen. Te hervormen.

Het is simpelweg onmogelijk om door te gaan met groei en het steeds verder en sneller uitbuiten van onze planeet. Hoe dan ook was het de hoogste tijd voor een grote verandering in onze mentaliteit. Nu worden we er toe gedwongen. De laatsten die bereid zijn om dit te accepteren zijn degenen die het meest profiteren van het huidige systeem. Als het schip uiteindelijk toch ten onder gaat hebben zij reeds een goede reddingsboot beschikbaar, zij hoeven zich geen zorgen te maken en hebben er geen belang bij als de anderen dit wel gaan doen.


Twee weken terug is het in Duitsland gelukt om maar liefst 75% van de opgewekte energie uit duurzame energie (wind- en zonne energie) op te wekken. Dit is een wereldrecord en een mijlpaal voor ons als mensheid. Er is hoop.


Hier spreken we dan over de opgewekte electrische energie. Voor transport benodigen we hoofdzakelijk vloeibare fossiele energie. Het grote voordeel van deze vloeibare energie is dat het een enorme energie dichtheid heeft en tevens als opslag voor energie dient. Een dubbele functie waarbij het in beide functies zeer hoog scoord. Het probleem met electrische energie is dat het na het opwekken ervan ook nog ergens opgeslagen moet worden. Gangbare lithium accu´s zijn onefficient na 500 volledige op en ontladingen en bij het produceren van waterstof gaat zeer veel energie verloren.
Er is nog een lange weg te gaan. Beter is het om hiermee reeds te beginnen en niet te wachten op het terugkeren van de groei zoals onze politici, de banken, de aangewezen economen en gemanipuleerde media ons willen doen geloven.

Door te beseffen dat we in een nieuw gevaarlijk onbekend vaarwater zijn gekomen kunnen we hierop anticiperen. Niet blind met volle kracht doorvaren zoals het huidige financiele systeem van ons verlangt. Juist vaart terug nemen en behoedzaam en voorzichtig maneouvreren. We moeten terug naar een systeem waarbij geld weer een echte waarde heeft ipv nummers op een scherm. Een systeem zonder een noodzakelijke exponentiele toename als inflatie. Stoppen met het steeds meer lenen maar juist eerst sparen en dan pas consumeren. Kwaliteits goederen produceren die zo lang als mogelijk meegaan en goed te repareren zijn in plaats van steeds weer nieuwe wegwerp artikelen. Maximale recycling.

Voor het financiele systeem zijn verschillende mogelijkheden, een goud standaard of zelfs volledig ongedekt geld maar dan in handen van een democratisch gekozen regering die hier volledig transparant mee omgaat. De banken moeten de macht van de geldcreatie door schuld volledig ontnomen worden. Evenals het fractioneel bankieren. Geld moet zowiezo niet meer gebaseerd zijn op schuld. Dit alles zou een goede tweede stap zijn. De eerste stap echter is om ons niet langer meer  voor de gek te laten houden. Doorgaan als voorheen is levensgevaarlijk en zelfs onmogelijk.

De tijd van de exponentiele groei is definitief voorbij!
Het financiele systeem zal ineen storten. Dit is veel vaker gebeurd, echter nog nooit op globale schaal. De wereld zal gewoon blijven draaien. Alles wat bestaat zal er nog gewoon zijn, de hard assets als de oliebronnen, de fabrieken, huizen, alles. Er zal echter onvermijdelijk een grote reset plaatsvinden in het systeem zoals dit al veel vaker gebeurd is. Hierbij zijn er veel verliezers maar ook winnaars. Pensioenfondsen, spaargeld, levensverzekeringen etc zullen niets meer waard zijn.

Om niet teveel te verliezen kunt u het volgende doen.
1/ Maak geen nieuwe schulden en probeer alle bestaande schulden zo snel als menselijk mogelijk af te lossen.
2/ Investeer in uzelf: In de relaties met uw omgeving, in uw gezondheid (beweging/voedsel), in uw kennis door onbevangen met open ogen te blijven leren en blijf bescheiden.
3/ Overschot aan middelen, spaargeld kunt u investeren in edelmetalen, liefst in kleine eenheden waar u altijd bij kunt komen. Zeker niet op spaarrekeningen op een bank! Dit zijn slechts digitale nummers waar u niet bij kan in geval van nood. (bankholiday) Zorg dat u altijd genoeg cash geld heeft. Haal alle bank en spaarrekeningen leeg.
Het beste is om ongeregistreerd zilver en goud te bezitten, de overheid kan uw grootste vijand worden.
4/ Inversteer in uw veiligheid. Zeer goede inbraakpreventie is belangrijk en het kan ook geen kwaad om de mogelijkheid te hebben om u en de mensen die u liefhebt te verdedigen als noodzakelijk. De combinatie van een hond en vuurwapen is perfect al is voor het laatste een lidmaatschap van een schietvereniging noodzakelijk. (of nog beter ongeregistreerd)
5/ Overweeg te wonen in een omgeving waar voedsel geproduceerd wordt, voldoende water is (waterfilter) en er het liefst reeds een bescheiden lokale economie bestaat. Samen staat men veel sterker dan alleen. Wees sociaal, bescheiden en onopvallend.

Dit alles is precies het omgekeerde als wat de overheid bij haar burgers probeerd te bereiken. De geschiedenis heeft keer op keer uitgewezen dat juist door dwars te denken uw geluk en welvaart beter beschermd is.

Hans Peter, Goudportal.

comments powered by Disqus