Bijbehorende Video's
Lees ook:
donderdag 25 september 2014
vrijdag 19 september 2014
dinsdag 8 juli 2014
vrijdag 20 juni 2014
woensdag 14 mei 2014
donderdag 1 mei 2014
zondag 27 april 2014
donderdag 10 april 2014
dinsdag 1 april 2014
vrijdag 14 maart 2014
zaterdag 22 februari 2014
woensdag 22 januari 2014
donderdag 16 januari 2014
dinsdag 14 januari 2014
zondag 12 januari 2014
zaterdag 23 november 2013
donderdag 21 november 2013
donderdag 14 november 2013
woensdag 23 oktober 2013
vrijdag 21 september 2012

Vraag naar verpauperende dollar blijft groeien: de petrodollar raakt instabiel

Ooit stapte de dollar over van een goudstandaard naar een oliestandaard. Nu begint deze oliestandaard (petrodollar) instabiliteit te vertonen. Een cocktail van een groeiende wereldbevolking, grondstoffenhonger en een verpauperende dollar zetten enorme druk op het accepteren van deze dollar en het functioneren van het huidig financieel systeem. Men zet alles in op groei. Onze welvaart moet daarvoor plaatsmaken. Juist: groei en welvaart zijn twee verschillende zaken!

Een beknopte geschiedenis van de US Dollar gebaseerd op goud en olie

Sinds 1944 zijn we wereldwijd een nieuw systeem aan het uitvoeren. Een systeem gebaseerd op het gedachtegoed van onder andere de briljante econoom John Maynard Keynes. Het is het systeem van economische groei met een valuta dat uitdijt , dus in feite een devaluatie van valuta in het kielzog.

Toestand einde 2e wereldoorlog

Na de 2e Wereldoorlog lag Europa in puin, de grote olievelden moesten nog ontdekt worden en de wereldbevolking met bijhorende exploitatie van alle grondstoffen was relatief laag. In 1944 was dit een goed uitgedacht en werkend systeem.

Van goudstandaard naar oliestandaard

In 1971 was de US Dollar, waarop alle andere valuta van de kapitalistische wereld gebaseerd waren al volledig uitgehold, gedevalueerd. Officieel bleef de Dollar echter op US$ 35 per troy ounce goud staan. De US Dollar was op goud gebaseerd, terwijl verschillende andere landen liever het goud als standaard wensten eerder dan de papieren dollars. De US Dollar had zwaar gedevalueerd moeten worden om het systeem weer eerlijk te maken. In plaats daarvan werd ervoor gekozen om de goudstandaard compleet te verlaten en de US Dollar op Olie te baseren. Alleen op vertrouwen werkt niet.

Olie in dollars in ruil voor politieke, morele en militaire bescherming

Iedereen heeft energie nodig zeker de industriële staten. De USA maakte een akkoord met de belangrijkste olie producerende landen om de olie slechts en alleen in US Dollars te verkopen. In ruil hiervoor kregen deze dictatoriale regimes zoals die van Sadam Hussein, de Sjah van Iran en de familie Saoud politieke, morele en militaire bescherming bij het onderdrukken van de eigen bevolking en conflicten met de buurlanden. De Petrodollar was geboren.

He's a bastard, but he's our bastard

Sadam Hussein kwam na een ruzie met de USA over Koeweit op het idee om als wraak een andere valuta voor Irakese olie te vragen. Dat was meteen het einde van Sadam Hussein. Opeens werd hij afgeschilderd als een oorlogsmisdadiger, maar dit was hij toch al, ook als bondgenoot van de USA.

Geostrategische Ellipsoïde

De Sjah van Iran is door de eigen bevolking afgezet, een nachtmerrie voor de USA, de Petrodollar en alle door de USA ondersteunde dictators in de Geostrategische Ellipsoïde. Denk aan Katar, Koeweit, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Jordanië, Saoedi-Arabië, Afghanistan, het nieuwe Irak, het nieuwe Libië, etc... Voor meer informatie klikt u hier.

Mogelijk gevolg conflict tussen de USA en de koning van bondgenoot Saoedi-Arabië

Momenteel is er een conflict gaande tussen de USA en de koning van bondgenoot Saoedi-Arabië (Abdullah bin Saud). De Saoudi's zijn namelijk zeer verbolgen over het feit dat de USA geen bombardement heeft uitgevoerd te Syrië, om vijand Assad af te straffen.

Wij van Goud-Portal doen u een voorspelling: mocht Saoedi-Arabië nu besluiten om de olie niet meer in US Dollars te verkopen, dan leest u opeens allerlei vreselijke berichten in onze media over wat voor een verschrikkelijk regime het daar wel niet is. Dat doen wij nu maar alvast:

Dan zal er een "humanitaire interventie" moeten plaatsvinden om de bevolking te bevrijden van de vreselijke dictator en komt er een "regime change". De volgende dictator verkoopt dan de olie weer braaf in dollars.

Dollar voorlopig gered

Sinds 1971 is de noodzakelijke zware devaluatie van de US Dollar dus voorkomen door het ontstaan van de Petrodollar. Hierop zijn alle andere valuta, zoals de Euro gebaseerd. Er is onverminderd sprake van een exponentiële geldverruiming gebaseerd op een groeiende economie. Sinds het einde van de 2e wereldoorlog zijn we allen opgegroeid met de gedachte dat een economie moet groeien. Dat is goed, dan worden we welvarender, en daar is ons financieel systeem ook op gebaseerd. We moeten groeien, groeien en blijven groeien. De politici, het CBS, allen beloven ons toekomstige economische groei. Ook de pensioenfondsen rekenen hierop. In 2008 heette het “eind 2009 komt er wel weer groei”, dan werd het 2010, 2011, 2012, 2013 etc.... Nu is het: ‘in 2015 zeker weer groei’ (CBS).

Energiehonger

Voor een groeiende economie is ook een groeiende hoeveelheid energie nodig. Zoals u in de eerste twee delen van deze reeks heeft kunnen lezen wordt er al alles aan gedaan om aan onze energiehonger te voldoen, met als resultaat een mega zeepbel in Fracking en de enorme investeringen in deep-sea drilling.

Vanaf de 2e wereldoorlog functioneerde dit systeem van groei inderdaad goed. Het was de tijd van overvloed. Het financieel systeem van exponentiële groei (door schuld + rente) paste bij de economische groei, de groei van de wereldbevolking en de groei in de olieproductie.

De 3 E`s: Economie, Energie, Environment (Omgeving)

Van de 3 E´s als hier vermeldt functioneerden de eerste 2 E´s goed, Economie en Energie. Alleen over de 3e E: Environment (Omgeving) maakten we ons toenemend zorgen.

Een nieuw tijdperk zonder groei

Nu echter hebben we ook problemen met de andere E´s, Economie en Energie. De economie groeit niet meer en de totale olieproductie, ondanks de Tar Sands, Fracking, Deep-Sea Drilling en Arctic Drilling, heeft een plateau bereikt van 86 miljoen vaten productie per dag. Zelfs de geplande Antarctische olieproductie zal het tij niet kunnen keren gezien de afname van de olieproductie in de oudere olievelden en het gebrek aan nieuwe ontdekkingen.

Een verdere TOENAME in olieproductie kunnen we wel vergeten, op zijn best blijft deze op het plateau van de 86 miljard. vaten per dag. We zijn in het tijdperk van het einde aan de groei gekomen. Of we dit nu willen of niet.

Volgt u ons verder in Chris Martenson´s cursus

Video 5: Groei versus welvaart

We zijn opgegroeid met het idee dat groei altijd goed is, groei staat immers gelijk aan welvaart. Maar is dit eigenlijk wel waar? Groei is alleen mogelijk door overvloed. Als voorbeeld: ons lichaam kan alleen groeien met een overvloed aan calorieën. Groei is afhankelijk van overvloed, zonder overvloed geen groei. Welvaart is ook afhankelijk van overvloed, hoe meer hiervan, des te meer welvaart.

Een voorbeeld ter illustratie

U heeft een familie met 4 kinderen. U verdient exact 40.000 Euro per jaar. Het volgende jaar verdient u echter 10% meer. Dat is overvloed. Dan kunt u kiezen, nog een kind erbij, dus meer groei, of het houden bij 4 kinderen en het overschot daaraan besteden, dat betekent dan meer welvaart. Hieruit kunnen we concluderen dat meer groei niet gelijk is aan meer welvaart. Wat geldt voor het voorbeeld van een familie van 4 kinderen geldt ook voor een dorp, stad, land en zelfs de complete wereld.

Keuze tussen groei en welvaart

Zolang er meer dan genoeg overvloed is kan er zowel groei als een toename in de welvaart plaatsvinden, echter bij minder overvloed moet er een keuze gemaakt worden, ofwel groei, ofwel welvaart. Het probleem is dat er een steeds groter percentage van onze overvloed (energie) naar groei gaat met als resultaat steeds minder naar welvaart (Denk aan QE 1, QE 2, QE oneindig).

Zo langzamerhand zijn we op het punt aangekomen dat we een keuze moeten maken, alle middelen naar groei, alleen maar om te groeien of onze middelen benutten voor welvaart. Zoals investeren in de E van Energie, een energietransitie naar duurzame energie in plaats van steeds wanhopiger zoeken naar fossiele energie. Of massief investeren in recycling en duurzaamheid in plaats van het verder uitbuiten van de andere E, Environment (Omgeving).

In het vorige artikel hebben we de conclusie getrokken dat de toenemende groei steeds groter wordende problemen oplevert. De conclusie van dit artikel is dat meer groei NIET meer welvaart betekent. Gewapend met deze twee conclusies gaan we naar het volgende hoofdstuk:

GELD: Meer groei betekent niet meer welvaart

comments powered by Disqus