Geplaatst: dinsdag 21 augustus 2012

Is een kwijtschelding van de schulden een optie?

Staten, deelstaten, provincies, gemeentes, kleine ondernemingen, huiseigenaren, families,… bijna iedereen over de hele Westerse wereld heeft zich in de schulden gewerkt. Europa staat momenteel in de schijnwerpers, maar de situatie is overal angstaanjagend.

De overmaat aan schulden legt de economie lam, beperkt de groei ervan, leidt tot monetarisering van de schulden hetgeen op zijn beurt zorgt voor hogere inflatie en voedselprijzen, jobverlies, verdere besparingen, meer faillissementen en uiteindelijk depressie.

http://www.proza.ru/pics/2011/11/12/919.jpg

Momenteel bespreekt men in Europa slechts 2 opties: verdere besparingen / hogere belastingen of het monetariseren van de schulden. Geen van beide lijkt de laatste jaren een echte oplossing te zijn voor de crisis. De monetarisering die inflatie in de hand werkt is in feite niets meer en minder dan het beroven van diegene die de valuta bezit, namelijk de spaarders, gepensioneerden, afhankelijken,… Op deze manier lijdt iedereen in de samenleving behalve de verantwoordelijken.

Het is een no-lose situatie voor de banken die hun winsten kunnen privatiseren en hun verliezen socialiseren. Vergelijk het met iemand die met € 10.000 naar een casino gaat, als hij wint mag hij de winst houden, als hij verliest moet de rest van het casino mee delen in de verliezen. Dit leidt uiteindelijk tot ‘moral hazard gone wild’.

Meer besparingen en hogere belastingen knijpt de economie langzaam dood. Economische groei stagneert of verdwijnt en raakt vooral de kleine bedrijven die de motor van de economie zijn. De overheid eist een steeds groter deel van de koek op om het op een inefficiënte manier te gebruiken. Het is bekend dat de privésector veel efficiënter omgaat met middelen dan de overheid. Uiteindelijk zullen de kapitaalkrachtige bedrijven het land verlaten wat de belastingsinkomsten verder verlaagt en de werkloosheid verder verhoogt.

Uiteindelijk kom je op een punt waar schulden herfinancierd worden met nieuw geld dat uit het niets gecreëerd is. Op de duur is heel het systeem gefinancierd met uit het niets gecreëerde schulden. Het is dan onmogelijk geworden om deze schulden terug te betalen, ooit. Er zijn meer schulden dan dat er reële economische activa zijn.

Een mogelijke, nog weinig besproken oplossing zou de kwijtschelding van alle schulden kunnen zijn. Net zoals het bij Griekenland beter zou zijn geweest om de schulden in het begin van de crisis al kwijt te schelden, zou het nu ook beter zijn om alle Westerse schulden kwijt te schelden.

De overgrote meerderheid zou voordeel halen uit een kwijtschelding. Enkel bankiers, politici en anderen die voordeel halen uit het onfaire, corrupte systeem van het fiatgeld zullen lijden onder een kwijtschelding. Na de kwijtschelding zou er een nieuw systeem geïmplementeerd moeten worden, gebaseerd op onderliggende activa, zonder fractionele reserves en ongelimiteerde geldcreatie.

Het onproductieve, ongedekte geld zal verdwijnen. Grote crediteuren zoals China zullen zware verliezen moeten slikken, maar ze zullen dit kunnen overleven daar ze al begonnen zijn met de diversificatie van hun middelen. Grote immorele banken zullen verdwijnen. Overheden zullen de belastingen kunnen verlagen omdat ze geen intresten meer moeten betalen. Hierdoor zal er weer meer geld vloeien naar de publieke sector, zal de economie aantrekken en de werkloosheid dalen.

Er zullen uiteraard nog vele onvoorziene gevolgen boven water komen. En er zijn vele morele tegenkantingen. Daar tegenover staat de immoraliteit van de (centrale) banken en overheden de laatste decennia die een kwijtschelding meer dan rechtvaardigen. Banken sloten lening na lening af zonder enige controle of dekking met uit het niets gecreëerd geld/schuld door de overheid. Dit heeft een crisis zonder weerga doen ontstaan.

De protesten tegen de belastingverhogingen en zware besparingen zijn dus meer dan gerechtvaardigd. De bevolking wordt getroffen door het slechte beleid van een kleine minderheid. Het beste is misschien nog dat diegene die de miserie hebben veroorzaakt, reeds een dergelijke rijkdom hebben verworven dat ze de nasleep van de kwijtschelding gemakkelijk kunnen verteren.

De huidige aanpak door schulden te bestrijden met schulden, door extra geld te creëren om extra gecreëerd geld mee terug te betalen werkt niet. Het wordt tijd om andere oplossingen een kans te geven. Het kwijtschelden van schulden en terug van nul beginnen moet op zijn minst op tafel liggen.

Ronald Hendrickx – Fininfo-be

Deel dit artikel op NUjij.nl
comments powered by Disqus
Overzicht columns van:
Ronald Hendrickx
12 sep 2012
27 aug 2012
31 jul 2012
25 may 2012
27 feb 2012
Redacteuren:
40 artikelen
76 artikelen
4 artikelen
22 artikelen
20 artikelen
2 artikelen
109 artikelen
14 artikelen
19 artikelen
20 artikelen
3 artikelen
67 artikelen
6 artikelen
2 artikelen
9 artikelen
7 artikelen
17 artikelen
5 artikelen
6 artikelen
17 artikelen
15 artikelen
8 artikelen
56 artikelen
12 artikelen